Keto Plus là phương pháp Keto khoa học hơn so với Keto truyền thống. Nếu như Keto truyền thống nhấn mạnh vào yếu tố cắt giảm carbs và tăng lượng chất béo trong thực đơn. Keto Plus nhấn mạnh vào chỉ số đường huyết GI của các loại thực phẩm, đồng thời coi trọng các yếu tố vi lượng trong thực đơn.